Archiwum kategorii: Bez kategorii

KALENDARIUM – STYCZEŃ 2019

2 stycznia – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 407 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak

2-21 – stycznia Na Turnusie 407 obecny ks. Kazimierz Fyrla, em. proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Lubomi (archidiecezja katowicka)

5 stycznia – Koncert Roberta Mateuszuka

5 stycznia – Koncert kolęd Nikoli Tomys i Bogusława Uliczki z Kalet

6 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Senior Jan Wieczorek, ks. prał. Franciszek Balion, ks. Zbigniew Lachowicz, ks. Kazimierz Fyrla i ks. Kazimierz Tomasiak

6 stycznia – Kolęda w Ośrodku z udziałem ks. bpa Seniora Jana Wieczorka

7 stycznia – Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP w Rusinowicach

8 stycznia – Urodziny Siostry Miriam Siąkały AM

8 stycznia – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Beata Danielska)

9 stycznia – Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP nr 17 w Zabrzu (ks. Mariusz Kostka)

10 stycznia – Festiwal Młodych Talentów

10 stycznia – Nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus i Adoracja Najświętszego Sakramentu

12 stycznia – Występ Zespołu Boronowianiez Boronowa – Kolędowanie

13 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Franciszek Balion, ks. Kazimierz Fyrla i ks. Kazimierz Tomasiak

13 stycznia – Koncert Kolędników z Żytomierza – Grupa Polonijna z Żytomierza (Ukraina)

15 stycznia – Jasełka w wykonaniu Rojaneczek z Roju i uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Żorach

15 stycznia – Bal karnawałowy

16 stycznia – Scholka z Lubszy Śląskiej – Wieczór Kolędowy

17 stycznia – 407 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę

19 stycznia – Odwiedziny Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rud

20 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Kazimierz Fyrla, ks. Kazimierz Tomasiak

21 stycznia – Zakończenie Turnusu 407

21 stycznia – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 408 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak

21 stycznia – – 11 luty Na Turnusie 408 obecny ks. Kazimierz Fyrla, em. proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Lubomi (archidiecezja katowicka)

22 stycznia – Jasełka pt. „Odnaleźć Boże Narodzenie” w wykonania Młodzieży z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach – ks. Tomasz Rutkowski SDB

24 stycznia – Nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus i Adoracja Najświętszego Sakramentu

26 stycznia – Koncert Kolędowo-Świąteczny Scholi Filii Dei i Solistów z Krupskiego Młyna pod kierownictwem Krzysztofa Brodziaka

27 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Senior Jan Wieczorek, ks.
Zbigniew Lachowicz, ks. Kazimierz Fyrla i ks. Kazimierz Tomasiak

27 stycznia – Koncert Parafialnej Orkiestry Dętej z Rusinowic

28 stycznia – Koncert Chóru Catharina z Woźnik

29 stycznia – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Beata Danielska)

30 stycznia – Urodziny Siostry Olgi Mura AM

30 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Michał Klementowicz, wykładowca KUL

31 stycznia – Festiwal Młodych Talentów

31 stycznia – Nabożeństwo ku czci bł. Edmunda Bojanowskiego i Adoracja Najświętszego Sakramentu

Jasełka 2018

Gala Świętego Rafała Archanioła 2018

Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach ma nową wiatę edukacyjną i odremontowaną kuchnię. Poświęcił je bp Jan Wieczorek, który przewodniczył Eucharystii w dniu odpustu św. Rafała Archanioła. Imię „Rafał” oznacza „Bóg uzdrawia”, a archanioł jest m.in. patronem podróżujących. Biblijnemu Tobiaszowi towarzyszył w drodze, chronił przed demonami i uzdrowił jego ojca…
Czytaj dalej na stronie gliwice.gosc.pl

Skrzydła św. Rafała Archanioła

I Kategoria Osobowość

Ks. Prał. Franciszek Balion

II Kategoria Darczyńca

Józef Usnacht – Zakład piekarsko-ciastkarski z Kamienicy
Antoni Żurek – Ogród Śląski w Świerklańcu
INVADO

III Kategoria Przyjaciel Ośrodka

Wiesław Kucharski – Dyrektor RDLP w Katowicach
Nadleśnictwo Koszęcin
Nadleśnictwo Herby
Nadleśnictwo Świerklaniec
Nadleśnictwo Lubliniec
Nadleśnictwo Brynek
Nadleśnictwo Kłobuck
Nadleśnictwo Zawadzkie
Nadleśnictwo Złoty Potok
Parafia pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach

IV Kategoria Nagroda Dyrektora dla Pracownika Ośrodka

Bernadeta Dziembała
Bożena Matusek
S.M. Olga Mura

Zaproszenie na doroczny Odpust ku czci Św. Rafała Archanioła

Dar serca dzieci pierwszokomunijnych

W Białym Tygodniu dzieci złożyły dar serca słodycze – bombonierki- (z par. pw. Parafia Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach – Opatowicach, pw. św. Marcina w Tarnowskich Górach – Starych Tarnowicach, pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Rusinowicach) przekazały dzieciom z naszego Ośrodka. W imieniu dzieci przebywających w naszym Ośrodku dary odebrał dyrektor placówki ks. Kazimierz Tomasiak.

Malowanie recepcji i pomieszczeń biurowych.

Msza św. urodzinowa naszych pracowników

Msza św. urodzinowa naszych pracowników, którzy obchodzili urodziny w maju. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Maciej Węglarz.

Nabożeństwa majowe.

Pensjonariusze przybywający do Ośrodka w Rusinowicach, przeżywają swoiste „rekolekcje” i „rehabilitację serca”, poprzez wzajemne, bezinteresowne świadczenie sobie miłości i dobroci, zainteresowanie i otwarcie na drugiego człowieka i jego potrzeby, bezwarunkową akceptację niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie konkretnej pomocy. Taka postawa staje się czymś oczywistym nie tylko dla pracowników Ośrodka, ale dla każdego podopiecznego, a wszelkie wysiłki budowania jednej „ośrodkowej rodziny” podczas okolicznościowych spotkań integracyjnych w tym Mszy św., nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu, katechez, przynoszą oczekiwane rezultaty.