Prośba o wsparcie materialne na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjnego pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach (w związku z kolektą na Ośrodek w III Niedzielę Wielkiego Postu)

Wyjątkowy to czas dla Ośrodka

12 czerwca 2024 r. mija 30 lat od poświęcenia i uroczystego otwarcia Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. W uroczystości tej uczestniczyli wtedy abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, bp Czesław Domin, biskup koszalińsko-kołobrzeski – inicjator budowy Ośrodka, bp Jan Wieczorek, biskup gliwicki, a także Michael Hornblow, przewodniczący Komisji Wspólnej ds. Pomocy Humanitarnej przy Ambasadzie USA w Warszawie, Daniela Mroczek, doradca ministra zdrowia i opieki społecznej. W uroczystości tej wzięły udział dzieci przebywające na turnusie rehabilitacyjnym z opiekunami oraz liczni zaproszeni goście. 30 rocznica działalności Ośrodka w Rusinowicach stanowi doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności za to wielkie dobro, które jest owocem zaangażowania wielu osób przez te wszystkie lata. Jest to także chwila refleksji nad przemianami jakie zaszły w Ośrodku od jego powstania, aż do dzisiejszego dnia, gdzie jest niezależnym podmiotem, wpisanym do Rejestru Zakładów Leczniczych, a kontrakt z NFZ został przejęty cesją od Caritasu Diecezji Gliwickiej. Dziękujemy wszystkim duchownym, szczególnie śp. bp. Janowi Wieczorkowi – ,,naszemu Biskupowi” – jak mawiały dzieci, ks. prał. Franciszkowi Balionowi – budowniczemu tego miejsca i wieloletniemu dyrektorowi, osobom życia konsekrowanego, szczególnie siostrom Dominikankom ze Świętej Anny i Radoni, wszystkim ludziom dobrej woli za modlitwy, ofiary i wsparcie jakiekolwiek by ono nie było. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam to dobro wyświadczone tym najbardziej potrzebującym, a św. Rafała Archanioł niech się wstawia i nadal opiekuje się nami. Tak piękna rocznica ma podwójny akcent, bo w dniach od 17 czerwca do 7 lipca przeżywamy 500 Turnus, a co za tym idzie 500 pielgrzymkę na Jasna Górę, która przypadnie jak zwykle w ostatni czwartek Turnusu – 4 lipca – Msza św. o godz. 14.30. Na która to pielgrzymkę zapraszamy całą Rodzinę Ośrodkową. Główne uroczystości rocznicowe mamy zaplanowane w niedzielę 29 września 2024 r. podczas Odpustu ku czci naszego Patrona św. Rafała Archanioła – Msza św. o godz. 14.00.

Drodzy Przyjaciele Ośrodka w Rusinowicach!

Pragnę podziękować wszystkim, którzy spieszą z pomocą pensjonariuszom Ośrodka w Rusinowicach. Bez Waszego wsparcia wielu naszych podopiecznych nie mogłoby skorzystać z tego – jak mówią – kawałka nieba na ziemi. Przypomnijmy, że szpital i przychodnia rehabilitacyjna prowadzone są już od 30 lat przez diecezję gliwicką. Chrześcijańska troska o najbardziej potrzebujących z roku na rok ciągle się rozwija.
Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach obejmuje profesjonalną rehabilitacją leczniczą w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niepełnosprawnych pacjentów z całej Polski. Świadczenia rehabilitacyjne udzielane są na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Do Ośrodka przybywają niepełnosprawni pacjenci z całej Polski. Najczęstszymi schorzeniami są zaburzenia układu nerwowego, w tym mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofia mięśniowa, zwykle powiązane z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcjami zarządu wzroku i narządu słuchu, napadami padaczkowymi, jak i stany pourazowe i pooperacyjne, wady postawy, skoliozy czy zespoły bólowe kręgosłupa.
Ośrodek posiada dwa stacjonarne oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej dla dzieci. W ramach rehabilitacji stacjonarnej realizowany jest szeroki wachlarz usług medycznych, takich jak zabiegi fizjoterapeutyczne z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej i psychologicznej oraz innych metod i technik zgodnych z obowiązującymi standardami w zakresie rehabilitacji. Efekty leczenia wspomagane są hipoterapią, terapią relaksacyjną w grocie solnej czy infoterapią i koloroterapią. Dla opiekunów organizowane są wykłady edukacyjne, pokazy sprzętu oraz filmy pogłębiające wiedzę na temat stosowanych metod leczenia. Dodatkowo w naszym Ośrodku w ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej działa Poradnia Rehabilitacyjna i Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej.
Ośrodek stał się również waż­nym miejscem formacji duchowej, w tym przygotowania podopiecznych do przyjęcia sakra­mentów świętych. Działalność Ośrodka sta­nowi istotny wkład diecezji gliwickiej w dobro społeczne.
Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia małych pacjentów z ich rodzicami lub opiekunami. Dzięki temu dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa i nie doznają stresu spowodowanego rozłąką z rodziną. W ciągu całego roku
organizowane są 3-tygodniowe turnusy. Na każdy z nich przybywa 90 pacjentów (i tyluż opiekunów) w sumie 180 osób. W ciągu roku Ośrodek przyjmuje 2,5 tyś. osób. Od 1994 r. podczas 494 turnusów skorzystało z rehabilitacji w Ośrodku 65 312 pacjentów z towarzyszącymi im opiekunami. Ze względu na sytuację ekonomiczną, rodziców nie zawsze stać na całkowite sfinansowanie pobytu w Ośrodku. Dodajmy, że z Poradni Rehabilitacyjnej korzystają mieszkańcy ziemi lubliniecko-tarnogórskiej (od 2007 r. Poradnia przyjęła 22 928 pacjentów).

Drodzy Przyjaciele Ośrodka w Rusinowicach!

Przybliżywszy pracę naszego Ośrodka na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, zwracam się z serdeczną prośbą nie tylko do wiernych diecezji gliwickiej, ale też do wszystkich ludzi dobrej woli, o materialne wsparcie prac modernizacyjnych, które obecnie trwają w naszym Ośrodku (m.in. wyposażenie oddziału ogólnoustrojowego w pompę ciepła, zagospodarowanie głównego wjazdu do Ośrodka oraz remont pomieszczeń administracyjnych). Ofiary będzie można złożyć w ramach kolekty w III Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 3 marca br. Można także dokonać wpłat indywidualnych na konto rusinowickiego Ośrodka z dopiskiem ,,Darowizna na cele statutowe Ośrodka” lub przekazać w ramach odpisu 1,5% podatku dochodowego na rzecz Ośrodka w Rusinowicach. Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka. Bóg zapłać za każdy złożony dar. Pamiętamy w modlitwach o naszych darczyńcach. Szczęść Boże!

ks. Kazimierz Tomasiak
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego
pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach