Planowane terminy turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach