Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
dla Dzieci i M
łodzieży Niepełnosprawnej
p.w.
Św. Rafała Archanioł
a

 

Rusinowice ul. Zielona 23
42-700 Lubliniec
tel.: 034/3570-523
fax: 034/3570-553
e-mail: osrodek@rusinowice.nazwa.pl


Konta bankowe

PKO BP S.A
15 1020 1664 0000 3402 0145 4602

ING ŚLĄSKI S.A. o/Lubliniec
40 1050 1155 1000 0005 0100 7561

 

 

1% podatku dla CARITAS

szczegóły po kliknięciu: