Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia na rehabilitację do Ośrodka.

Stacjonarna rehabilitacja w Ośrodku realizowana jest w dwóch oddziałach szpitalnych. Kierować chorych do Ośrodka mogą:

  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia:
    1. lekarze oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii i neurochirurgii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii lub
    2. skierowanie z poradni specjalistycznej neurologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.
  • w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej:
    1. lekarze oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, pediatrycznych,
    2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarze rehabilitacyjnej poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 34 356 02 88

Do pobrania: