Historia Ośrodka

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach zbudowano w latach 1990 – 1994, z inicjatywy ks. Biskupa Czesława Domina – ówczesnego Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski wg projektu architektów Zygmunta Radziewicza – Winnickiego i Jacka Lewandowskiego przy współpracy inż. Waltera Kaplana z amerykańskiej fundacji „Project Hope”.

Architektura obiektu o powierzchni ponad 6000 m2 została ukształtowana w formie „wioski” składającej się z 3 parterowych pawilonów pobytowych połączonych z zapleczem rehabilitacyjnym, medycznym i gospodarczo-administracyjnym. Całość budowli jest na jednym poziomie bez przeszkód architektonicznych.

Fundusze na budowę Ośrodka przekazała Wspólna Komisja ds. Pomocy Humanitarnej przy Ambasadzie USA w Warszawie, a całkowitego wyposażenia Ośrodka oraz kaplicy Św. Rafała Archanioła dokonano dzięki pomocy finansowej Bł. Papieża Jana Pawła II, Caritas Polska, Caritas Diecezji Gliwickiej, Episkopatu Italii i wielu indywidualnych ofiarodawców.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach będący własnością Caritas Diecezji Gliwickiej rozpoczął działalność na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia z dnia 29.03.1994 r. Pierwsi Niepełnosprawni zostali przyjęci na leczenie i rehabilitację w Ośrodku 7.04.1994 r. Dzięki wielkiej trosce naszego ks. Biskupa Jana Wieczorka – Ordynariusza Diecezji Gliwickiej o działalność Ośrodka i wrażliwości na potrzeby Niepełnosprawnych mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na rehabilitację w Rusinowicach a także dzięki pomocy Caritas Diecezji Gliwickiej i Caritas Polska ośrodek stale się rozbudowuje i modernizuje. Po ostatniej modernizacji nasi niepełnosprawni pacjenci zakwaterowani są w pokojach dwuosobowych z łazienką. Jednorazowo Ośrodek może przyjąć 150 osób (75 Niepełnosprawnych + 75 opiekunów).

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 został wybudowany Dom Opiekuna pw. Św. Józefa jako dar jubileuszowy całej Diecezji Gliwickiej. W listopadzie 2000 r. wybudowano halę hipoterapii do prowadzenia zajęć w zimie. Także zagospodarowano ogromny teren rehabilitacji zewnętrznej wokół Ośrodka z placem zabaw, boiskami sportowymi, ścieżkami spacerowymi. We wrześniu 2001 r.

Ośrodek gościł Księży Dyrektorów Diecezjalnych Caritas z całej Polski – prezentując możliwości leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych zachęcając do współpracy na rzecz niepełnosprawnych dzieci, szczególnie z rodzin uboższych i biednych.
W kwietniu 2002 r. (5-7.04.), na terenie Ośrodka Caritas Polska zorganizowała międzynarodową, ogólnoświatową konferencję Caritas Internationalis na temat „Tożsamość Caritas”. Goście z całego świata mieli okazję zobaczyć z bliska rehabilitację niepełnosprawnych oraz edukację ich rodziców.

We wrześniu 2002 r. na placu rekreacyjno-rehabilitacyjnym wybudowano amfiteatr z elementów ołtarza papieskiego z wizyty Jana Pawła II w Gliwicach, przeznaczonego do występów artystycznych w ramach spotkań festynowych, Olimpiady Niepełnosprawnych oraz okolicznościowych koncertów.
W październiku Ośrodek otrzymał nominację do ogólnopolskiej nagrody „Totus” za całokształt działalności w dziedzinie „Praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”.

W 2003 r. rozbudowano jadalnię, która pozwala na wspólne spożywanie wszystkich posiłków przez pensjonariuszy.
We wrześniu 2006 r. w Ośrodku została poświęcona „Sala doświadczania świata”, w której prowadzone są zajęcia terapeutyczne indywidualne z dziećmi.

15 sierpnia 2008 r. przez Rusinowice przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła wiele szkód na terenie Ośrodka: zniszczone ogrodzenie, oświetlenie, amfiteatr, hala hipoterapii, wybitych kilkanaście szyb, zniszczony dach na całym Ośrodku, zniszczony dach i pokój w Domie Opiekuna. Dzięki pomocy wielu sponsorów wszystkie szkody zostały naprawione.
W listopadzie 2008 r. została poświęcona „Grota Solna”.