Rehabilitacja

Ośrodek jest szpitalem rehabilitacyjnym dla dzieci w którym jest:

 • Oddział rehabilitacji leczniczej,
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,
 • Dział fizykoterapii,
 • Poradnia rehabilitacyjna

Ośrodek przyjmuje na turnus 21-dniowy na oddziały stacjonarne 75 dzieci w wieku 3 – 18 lat wraz z opiekunem.

Wachlarz proponowanych zabiegów rehabilitacyjnych jest bardzo bogaty, dlatego rehabilitacja okazuje się bardzo skuteczna a prowadzona systematycznie przynosi pacjentom oczekiwane rezultaty.

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci z całej Polski.

Poradnia Rehabilitacyjna czynna:

 • poniedziałek 13.00 – 16.30
 • wtorek 15.00 – 17.00
 • środa 13.00 – 18.00

Najczęściej spotykanymi jednostkami chorobowymi są:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce,
 • zespół Downa,
 • autyzm,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • dystrofie mięśniowe,
 • encefalopatie,
 • stany powypadkowe i pooperacyjne,

Większość tych schorzeń sprzężone są z innymi niepełnosprawnościami – upośledzenie umysłowe w różnym stopniu, głuchota, ślepota, napady padaczkowe.
Rehabilitację w Ośrodku prowadzi wyspecjalizowana kadra mgr rehabilitacji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz do prowadzenia wczesnej rehabilitacji dzieci od 0 do 3 lat .
Każdy pacjent przebywa w Ośrodka przez trzy tygodnie ze swoim rodzicem bądź opiekunem prawnym. Poczucie bezpieczeństwa, które gwarantuje obecność osoby bliskiej, sprzyja szybkiej aklimatyzacji do warunków ośrodkowych i czyni rehabilitację skuteczniejszą. Dziecko znacznie szybciej nawiązuje kontakt i wykazuje większą chęć współpracy z rehabilitantem.

W czasie pobytu niepełnosprawni korzystają z całej gamy zabiegów rehabilitacyjnych:

 • kinezyterapia,
 • termoterapia,
 • laseroterapia,
 • krioterapia,
 • elektroterapia,
 • infoterapia,
 • hipoterapia,
 • zajęcia na Sali gimnastycznej,
 • ćwiczenia w Sali ćwiczeń indywidualnych,
 • hydroterapia wraz z basenem,
 • siłownia,
 • sala bloczkowa,
 • sala mobilna.

Efekty rehabilitacyjne wspomaga i kontynuuje terapia zajęciowa, która prowadzona jest aż do godz. 20:00.