Duszpasterstwo

Pensjonariusze przybywający do Ośrodka w Rusinowicach, przeżywają swoiste „rekolekcje” i „rehabilitację serca”, poprzez wzajemne, bezinteresowne świadczenie sobie miłości i dobroci, zainteresowanie i otwarcie na drugiego człowieka i jego potrzeby, bezwarunkową akceptację niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie konkretnej pomocy. Taka postawa staje się czymś oczywistym nie tylko dla pracowników Ośrodka, ale dla każdego podopiecznego, a wszelkie wysiłki budowania jednej „ośrodkowej rodziny” podczas okolicznościowych spotkań integracyjnych w tym Mszy św., nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu, katechez, przynoszą oczekiwane rezultaty.Ośrodek stał się także miejscem przygotowania i udzielania niepełnosprawnym sakramentów św., : Pokuty, I-szej Komunii Św. czy Bierzmowania. Każdego turnusu organizowana jest pielgrzymka na Jasną Górę, uczestniczy też w spotkaniach modlitewnych przy różnych okazjach.

Ośrodek rusinowicki nieustannie się rozwija i jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę rehabilitacyjną. Na co dzień pracownicy Ośrodka starają się w swojej pracy realizować słowa św. Augustyna: „Idź przez człowieka, a dojdziesz do Boga”, które widniało jako motto w czasie uroczystości poświęcenia. Dlatego tak łatwo można zauważyć w ogólnej atmosferze Ośrodka dobroć, życzliwość, radość, cierpliwość i wyrozumiałość tak potrzebne, aby wszyscy przebywający tutaj i pracujący poczuli się jedną rodziną.