Archiwum: Październik 2020

Informacja

KALENDARIUM – WRZESIEŃ 2020

01 września – Festiwal Wierszem i Muzyka Malowany
02 września – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił neoprezbiter ks. Patryk Gawłowski (błogosławieństwo prymicyjne)
02 września – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo ku czci św. Dzieci Fatimskich i Spowiedź Święta
03 września – 435 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)
06 września – zakończył rehabilitację ks. Krystian Mrówka
06 września – Wprowadzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny – relikwie są darem naszego pacjenta Łukasza Warzechy z Herb
06 września – dk. Michał Dielehner z kazaniami w par. pw. św. Marcina Biskupa i wyznawcy w Cieszowej
06 września – dk. Michał Jendrzok z kazaniami w par. pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach
07 września – zakończyli wakacyjną praktykę duszpasterską diakoni Michał Dielehner i Michał Jendrzok
07 września – Zakończenie Turnusu 435

Turnus 436

07 września – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 436 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor
07 września – Rozpoczęli wakacyjną praktykę duszpasterską diakoni: (dk. Emanuel Polok z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach oraz dk. Dominik Swoboda z par. pw. św. Katarzyny w Pawonkowie)
08 września – Światowy Dzień Fizjoterapii
08 września – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił neoprezbiter ks. Patryk Gawłowski (błogosławieństwo prymicyjne)
09 września – Błogosławieństwo prymicyjne (ks. Adam Pietrowski)
10 września – Sportowa Zabawa
10 września – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo ku czci św. Rafała Archanioła i Spowiedź Święta
13 września – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Alojzy Drozd
13 września – dk. Emanuel Polok z kazaniami w par. pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie
13 września – dk. Dominik Swoboda z kazaniami w par. pw. św. Katarzyny w Pawonkowie
14 września – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił neoprezbiter ks. Tomasz Wolnik (błogosławieństwo prymicyjne)
14 września – koncert w wykonaniu Dawida Gołombowskiego, organisty z Sadowa
15 września – wyprawa do lasu (Uroczysko Potempowe)
17 września – 436 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)
18 września – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki i Spowiedź Święta
20 września – Odpust ku czci św. Rafała Archanioła; przewodniczył bp Senior Jan Wieczorek; koncelebrowali: były dyrektor Ośrodka ks. prał. Franciszek Balion, dyrektor Ośrodka Kazimierz Tomasiak oraz zaprzyjaźnieni z Ośrodkiem kapłani: ks. Proboszcz Franciszek Koenig i ks. Alojzy Drozd
20 września – koncert Scholi z parafii św. Franciszka w Kaletach-Miotku
20 września – III Gala Skrzydeł św. Rafała Archanioła: I Kategoria (Osobowość) Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów; II Kategoria (Przyjaciel Ośrodka) Grażyna Baraniecka, Andrzej Kaniut – Przedsiębiorca Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Dexbud i Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Olszynie; III Kategoria (Nagroda Dyrektora dla Pracownika Ośrodka) lek. med. Danuta Elwart – dyrektor ds. medycznych, Jolanta Dziembała – rejestratorka medyczna i Sylwia Kopyto – masażystka
20 września – koncert Henryka Czicha z zespołu Universe
22 września – Festiwal Wierszem i Muzyka Malowany
23 września – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio i Spowiedź Święta
25-26 września – Zbiórka Żywności ,,TAK.POMAGAM” w lublinieckich Biedronkach na rzecz naszego Ośrodka
26 września – Audyt Nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji
27 września – zakończyli wakacyjną praktykę duszpasterską diakoni Emanuel Polok i Dominik Swoboda
27 września – odwiedziny Ośrodka przez Alinę Nowak – wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
28 września – Zakończenie Turnusu 436

Turnus 437

28 września – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 437 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor
30 września – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Plewnia – wikariusz w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu-Biskupicach, diecezjalny duszpasterz Róż Różańcowych
30 września – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź Święta