Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom


W Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała w Rusinowicach zrodził się pomysł ogólnopolskiej akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Wystąpiono z nim w 1993 roku na zebraniu dyrektorów Caritas Diecezjalnych, któremu przewodniczył ks. Marian Subocz, ówczesny dyrektor Caritas Polska. Początkowo akcja nosiła nazwę „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”, gdyż jej symbolem była świeca z napisem ,,Caritas”. Miała ona stać na wigilijnym stole przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy.


Na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą ,,Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W promocję zaangażowały się krajowe i lokalne środki społecznego przekazu. W szybkim tempie pomysł zamienił się w nieodłączny symbol polskiej Wigilii, a miliony polskich dzieci w trudnych czasach przemiany systemowej zaczęły otrzymywać pomoc za pośrednictwem rozwijających się Caritas Diecezjalnych.

Od 1996 roku 10 groszy ze sprzedaży każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, w ostatnich latach są to dzieci – ofiary wojny syryjskiej i irackiej. W tym samym roku w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli się harcerze z ZHP prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, docierała w kolejnych latach m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu. Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Przelew online

Wesprzyj nas wykonując szybki
przelew z dowolnego banku.

Numer konta bankowego

Wykonaj zwykły przelew
na nasz rachunek bankowy.

Od tego czasu odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja akcji. Inicjatywa corocznie spotyka się z życzliwym odzewem. Liczba świec rozprowadzanych w parafiach przez Caritas diecezjalne wzrastała sukcesywnie od 260 tysięcy w 1994 roku do 4,5 mln w 2003 roku. Obecnie Caritas rozprowadza w Polsce ok. 3 mln świec. Każdego roku płoną one na milionach stołów wigilijnych. Polacy, nabywając je, wspierają dzieci z ubogich rodzin z terenu swojej parafii lub diecezji. Pozyskane wpływy przeznaczone są na letni wypoczynek oraz całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także na pomoc edukacyjną.
Pomagając dziecku, wpływamy na funkcjonowanie rodziny. Przywracamy jej niejednokrotnie wiarę w dobro drugiego człowieka i nadzieję na lepszą przyszłość dzieci. Przez lata działalności ,,Caritas” udało się poprawić warunki materialne oraz sytuację moralną i duchową wielu tysięcy polskich rodzin. Inicjatywa ,,Caritas” corocznie spotyka się i będzie się zapewne spotykać z życzliwą odpowiedzią społeczeństwa. Urzeczywistnia się w niej przesłanie św. Jana Pawła II: „Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa”.