Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach – zaprasza