Ks. Kazimierz Tomasiak

Urodził się 27 maja 1982 r. w Zielinie, woj. opolskie, w rodzinie Mariana i Janiny z domu Kowalik. Jest najstarszym z szóstki rodzeństwa. Od pokoleń rodzina związana jest z leśnictwem (jego ojciec i brat są leśnikami). Ochrzczony został 13 czerwca 1982 r. w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Pisarzowicach.

Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach. 10 czerwca 1990 r. przystąpił tam do I Komunii św., a 7 maja 1997 r. otrzymał z rąk biskupa Jana Wieczorka sakrament bierzmowania. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach w 1997 r., kontynuował naukę w Liceum Technicznym w Zespole Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej. Przez cały okres szkoły podstawowej i średniej był ministrantem, lektorem i animatorem. Należał do Oazy Ruchu Światło – Życie, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Przejawiał też zainteresowania sportowe – grał w piłkę nożną w LZS ,,Buk” Rudy.

Święcenia diakonatu przyjął w kościele seminaryjnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu 5 maja 2007 r. z rąk bpa Gerarda Kusza. Będą diakonem, odbył praktykę w parafii pw. Trójcy Świętej w Bytomiu. W 2008 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach w latach 1810 – 1924, którą przygotował pod kierunkiem ks. dra Rudolfa Nieszwieca na seminarium naukowym z historii Kościoła, prowadzonym przez ks. prof. dr. hab. Kazimierza Dolę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2008 r. w katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach z rąk ks. bpa Gerarda Kusza.

Jako neoprezbiter został skierowany przez ks. bpa Jana Wieczorka do parafii pw. Chrystusa Króla w Świerklańcu, gdzie pracował przez pięć lat (od 18 sierpnia 2008 r. do 22 sierpnia 2013 r). Ksiądz Kazimierz był katechetą w Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu i Niepublicznym Przedszkolu Aladyn w Świerklańcu. W dekanacie żyglińskim był odpowiedzialny za Oazę Domowego Kościoła i liturgiczną służbę ołtarza. W parafii był opiekunem m.in. Odnowy w Duchu Świętym ,,W Drodze”.

Po tragicznej śmierci ks. Damiana Kominka został skierowany przez ks. bpa Jana Kopca od 23 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2017 r. do Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Świętej Katarzyny w Rusinowicach, a także do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. Św. Rafała Archanioła. Ponadto jest katechetą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rusinowicach. W dekanacie sadowskim pełnił funkcję duszpasterza młodzieży. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami w Akademii Leona Koźmińskiego – Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Warszawie. Obronił pracę dyplomową pt. Plan Marketingowy Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach.

1 września 2017 r. został wicedyrektorem, a od 1 października 2017 r. dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod wezwaniem św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Jego zainteresowania to historia Kościoła, architektura i sztuka, numizmatyka i piłka nożna. Opublikował 3 książki z dziedziny historii Kościoła: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach w latach 1810-1924, Racibórz 2009; 80 lat Parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu Opole 2011; Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Świętej Katarzyny w Rusinowicach (początki i rozwój), Rusinowice 2017.