Kolekta na Ośrodek w Rusinowicach – 20 marca 2022r.