E-skierowanie na rehabilitację

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej od 10 stycznia 2022 roku wszedł w życie obowiązek wystawiania e-skierowań na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
Wobec powyższego świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązany do stosowania powyższych zasad.

Niezbędny zakres danych na skierowaniu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przy określaniu istotnych elementów, jakie ma zawierać skierowanie wskazano, aby skierowanie między innymi dokładnie określało świadczenie jakie powinno być udzielone pacjentowi, rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą oraz zamieszczenie innych informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia (np. skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną – cykl zabiegów fizjoterapeutycznych winno zawierać informację o chorobach przebytych i współistniejących oraz innych czynnikach, w tym wszczepionych urządzeniach wspomagających pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal  w ciele pacjenta  lub przyjmowanych niektórych lekach, mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne).

Prośba o przekazanie 1%

Kalendarium 2021

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Planowane terminy turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach w 2022 roku

I 03.01-23.01.
II 224.01-13.02
III 14.02-06.03
IV 07.03-27.03
V 28.03-16.04
VI 19.04-08.05
VII 09.05-29.05
VIII 30.05-19.06/td>
IX 20.06-10.07
X 11.07-31.07
XI 01.08-21.08
XII 22.08-11.09
XIII 12.09-02.10
XIV 03.10-23.10
XV 24.10-13.11
XVI 14.11-04.12
XVII 05.12-24.12

Odpust ku czci Św. Rafała Archanioła

Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19

Nowe krzesła do jadalni i sali konferencyjnej


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zasponsorowało nowe krzesła do jadalni i sali konferencyjnej.
Dziękujemy z całego serca!

Życzenia Wielkanocne


Film promocyjny o naszym Ośrodku