Wsparcie dla ośrodka

PKO BP S.A.: 65 1020 1664 0000 3502 0585 2894

ING ŚLĄSKI S.A. o/Lubliniec: 40 1050 1155 1000 0005 0100 7561