Wsparcie dla ośrodka

PKO BP S.A.: 15 1020 1664 0000 3402 0145 4602
ING ŚLĄSKI S.A. o/Lubliniec: 40 1050 1155 1000 0005 0100 7561