KALENDARIUM – STYCZEŃ 2019

2 stycznia – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 407 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak

2-21 – stycznia Na Turnusie 407 obecny ks. Kazimierz Fyrla, em. proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Lubomi (archidiecezja katowicka)

5 stycznia – Koncert Roberta Mateuszuka

5 stycznia – Koncert kolęd Nikoli Tomys i Bogusława Uliczki z Kalet

6 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Senior Jan Wieczorek, ks. prał. Franciszek Balion, ks. Zbigniew Lachowicz, ks. Kazimierz Fyrla i ks. Kazimierz Tomasiak

6 stycznia – Kolęda w Ośrodku z udziałem ks. bpa Seniora Jana Wieczorka

7 stycznia – Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP w Rusinowicach

8 stycznia – Urodziny Siostry Miriam Siąkały AM

8 stycznia – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Beata Danielska)

9 stycznia – Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP nr 17 w Zabrzu (ks. Mariusz Kostka)

10 stycznia – Festiwal Młodych Talentów

10 stycznia – Nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus i Adoracja Najświętszego Sakramentu

12 stycznia – Występ Zespołu Boronowianiez Boronowa – Kolędowanie

13 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Franciszek Balion, ks. Kazimierz Fyrla i ks. Kazimierz Tomasiak

13 stycznia – Koncert Kolędników z Żytomierza – Grupa Polonijna z Żytomierza (Ukraina)

15 stycznia – Jasełka w wykonaniu Rojaneczek z Roju i uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Żorach

15 stycznia – Bal karnawałowy

16 stycznia – Scholka z Lubszy Śląskiej – Wieczór Kolędowy

17 stycznia – 407 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę

19 stycznia – Odwiedziny Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rud

20 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Kazimierz Fyrla, ks. Kazimierz Tomasiak

21 stycznia – Zakończenie Turnusu 407

21 stycznia – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 408 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak

21 stycznia – – 11 luty Na Turnusie 408 obecny ks. Kazimierz Fyrla, em. proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Lubomi (archidiecezja katowicka)

22 stycznia – Jasełka pt. „Odnaleźć Boże Narodzenie” w wykonania Młodzieży z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach – ks. Tomasz Rutkowski SDB

24 stycznia – Nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus i Adoracja Najświętszego Sakramentu

26 stycznia – Koncert Kolędowo-Świąteczny Scholi Filii Dei i Solistów z Krupskiego Młyna pod kierownictwem Krzysztofa Brodziaka

27 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Senior Jan Wieczorek, ks.
Zbigniew Lachowicz, ks. Kazimierz Fyrla i ks. Kazimierz Tomasiak

27 stycznia – Koncert Parafialnej Orkiestry Dętej z Rusinowic

28 stycznia – Koncert Chóru Catharina z Woźnik

29 stycznia – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Beata Danielska)

30 stycznia – Urodziny Siostry Olgi Mura AM

30 stycznia – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Michał Klementowicz, wykładowca KUL

31 stycznia – Festiwal Młodych Talentów

31 stycznia – Nabożeństwo ku czci bł. Edmunda Bojanowskiego i Adoracja Najświętszego Sakramentu