KALENDARIUM – MARZEC 2019

3 marzec -Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Alojzy Drozd, emeryt z Rusinowic
4 marzec -Zakończenia Turnusu 409

Turnus 410

4 marzec -Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 410 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak
4 marca – Imieniny ks. dyrektora Kazimierza Tomasiaka
5 marca – Bal karnawałowy
6 marca – Środa Popielcowa
6 marca – Urodziny ks. Proboszcza Franciszka Koeniga
8 marca -Droga Krzyżowa z rekwizytami Eucharystycznymi
9 marca – Słowo Boże wygłosił ks. dr Wiesław Hudek – muzykolog z Żor
9-22 marca – Na rehabilitacji S.M. Bertina Hołyst AM
10 marca -Ks. bp Senior Jan Wieczorek – Bierzmowanie (Agnieszka Buchcik, Łukasz Harat i Anna Ryszka)
11-13 marca -Ośrodkowe Rekolekcje Wielkopostne wygłosił ks. Rafała Wyleżoł, proboszcz par. pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach
12 marzec – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Beata Danielska)
13 marzec -Występ Zespołu Boronowianie z Boronowa
15 marzec -Droga Krzyżowa z inscenizacją Męki Pańskiej
17 marzec – W II Niedzielę Wielkiego Postu w kościołach diecezji gliwickiej był odczytana prośba ks. Kazimierza Tomasiaka, dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach w sprawie kolekty na Ośrodek, która ma być zebrana w III Niedzielę Wielkiego Postu w całej diecezji
17 marzec – Mszy św. przewodniczył ks. prał. Franciszek Balion i Słowo Boże wygłosił ks. dr Andrzej Niedzielski, wikariusz z parafii pw. Michała Archanioła we Lwowie
17 marzec -Imieniny kleryka Patryka Kontnego
17 marzec -Koncert Bogusława Uliczki z Kalet
21 marzec – 410 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)
22 marzec – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci z parafii w Rusinowicach
24 marzec – W Mszy św. uczestniczyli klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, pochodzący z par. w Rusinowicach: kl. Zbigniew Halemba (V rok) i kl. Jarosław Halemba (I rok)
25 marzec – Zakończenia Turnusu 410

Turnus 411

25 marzec – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 411 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak
25 marzec -Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – przystąpiło 10 osób
27 marzec -Pożegnanie S. M. Miriam Genowefy Siąkała AM, po 13 latach pracy w Ośrodku. Siostra była Kierownikiem Działu Żywienia
29 marzec -Droga Krzyżowa z inscenizacją Męki Pańskiej
31 marzec – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Franciszek Balion w 47 r. swych święceń kapłańskich