Archiwum kategorii: Turnus 400

Dogoterapia

Dogoterapia prowadzona w naszym Ośrodku wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, czyli w sferze: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. Interakcje pomiędzy pacjentem a psem pozwoliły na zastosowanie dogoterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która wykorzystuje psy jako terapeutów i jest dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka. Spokój, ciepło, pogoda oraz chęć pracy z człowiekiem to niezastąpione cechy psów, tak przydatne w rehabilitacji i leczeniu.

Turnus 400 – Kazania diakonów

Diakon to sługa Słowa. Nasi diakoni, podczas praktyk w naszym Ośrodku, głoszą Słowo Boże na codziennej Eucharystii, a także jeden z nich, na niedzielnych Mszach, po parafiach trzech dekanatów (lublinieckim, sadowskim i woźnickim), dziękując w imieniu Ośrodka na dobroć serca dla naszych darczyńców (za płody rolne i produkty suche) dla ośrodkowej kuchni.

Słowo Boże to druga, realna forma obecności Jezusa. Tu także potrzeba się pilnować, żeby nie być panem Bożego Słowa, ale jego sługą. To nie Pismo Święte ma się dostosowywać do naszego życia, ale nasze życie ma wynikać ze Słowa. Sługa Słowa to jednocześnie jego odbiorca i świadek. „Żeby ludziom głosić kazania, żeby zbawiać ich „przez głupstwo głoszenia kerygmatu”, trzeba nad tym Słowem rozmyślać, zrobić dla niego mieszkanie w swoim sercu i w swojej duszy, a potem głosić Słowo.”

KAZANIA DIAKONÓW – w parafiach, które pomagają Ośrodkowi poprzez zbiórkę płodów rolnych i produktów suchych dla utrzymania ośrodkowej kuchni:

Rok 2018

15 lipca – par. pw. NSPJ w Kochcicach – dk. Wojciech Kiełkowski z par. pw. Św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach

22 lipca – par. pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach – dk. Michał Picz z par. pw. Św. Anny w Bytomiu

29 lipca – par. pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Rusinowicach – dk. Wojciech Kiełkowski z par. pw. Św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach

05 sierpnia – par. pw. św. Wawrzyńca w Kochanowicach – dk. Mateusz Mandalka z par. pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach (diec. opolska)

12 sierpnia – par. pw. Matki Boskiej Matki Kościoła w Lisowie – dk. Mateusz Mandalka z par. pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach (diec. opolska)

19 sierpnia – par. pw. św. Józefa w Sadowie – dk. Kacper Józefczyk z par. pw. św. Michała Archanioła w Prudniku (diec. opolska)

26 sierpnia – par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy – dk. Michał Cieśliński z par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

02 września – par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jawornicy – dk. Michał Chmiel z par. pw. św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze

09 września – par. pw. św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich – dk. . Michał Cieśliński z par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

16 września – par. pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie – dk. Marek Ludwig z par. pw. Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie

23 września – par. pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy Śląskiej – dk. Mariusz Setlak z par. pw. św. Anny w Gliwicach-Łabędach