Gala Świętego Rafała Archanioła 2018

Ośrodek Rehabilitacyjny w Rusinowicach ma nową wiatę edukacyjną i odremontowaną kuchnię. Poświęcił je bp Jan Wieczorek, który przewodniczył Eucharystii w dniu odpustu św. Rafała Archanioła. Imię „Rafał” oznacza „Bóg uzdrawia”, a archanioł jest m.in. patronem podróżujących. Biblijnemu Tobiaszowi towarzyszył w drodze, chronił przed demonami i uzdrowił jego ojca…
Czytaj dalej na stronie gliwice.gosc.pl

Skrzydła św. Rafała Archanioła

I Kategoria Osobowość

Ks. Prał. Franciszek Balion

II Kategoria Darczyńca

Józef Usnacht – Zakład piekarsko-ciastkarski z Kamienicy
Antoni Żurek – Ogród Śląski w Świerklańcu
INVADO

III Kategoria Przyjaciel Ośrodka

Wiesław Kucharski – Dyrektor RDLP w Katowicach
Nadleśnictwo Koszęcin
Nadleśnictwo Herby
Nadleśnictwo Świerklaniec
Nadleśnictwo Lubliniec
Nadleśnictwo Brynek
Nadleśnictwo Kłobuck
Nadleśnictwo Zawadzkie
Nadleśnictwo Złoty Potok
Parafia pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach

IV Kategoria Nagroda Dyrektora dla Pracownika Ośrodka

Bernadeta Dziembała
Bożena Matusek
S.M. Olga Mura

Zaproszenie na doroczny Odpust ku czci Św. Rafała Archanioła

Dogoterapia

Dogoterapia prowadzona w naszym Ośrodku wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, czyli w sferze: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. Interakcje pomiędzy pacjentem a psem pozwoliły na zastosowanie dogoterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która wykorzystuje psy jako terapeutów i jest dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka. Spokój, ciepło, pogoda oraz chęć pracy z człowiekiem to niezastąpione cechy psów, tak przydatne w rehabilitacji i leczeniu.

Turnus 400 – Kazania diakonów

Diakon to sługa Słowa. Nasi diakoni, podczas praktyk w naszym Ośrodku, głoszą Słowo Boże na codziennej Eucharystii, a także jeden z nich, na niedzielnych Mszach, po parafiach trzech dekanatów (lublinieckim, sadowskim i woźnickim), dziękując w imieniu Ośrodka na dobroć serca dla naszych darczyńców (za płody rolne i produkty suche) dla ośrodkowej kuchni.

Słowo Boże to druga, realna forma obecności Jezusa. Tu także potrzeba się pilnować, żeby nie być panem Bożego Słowa, ale jego sługą. To nie Pismo Święte ma się dostosowywać do naszego życia, ale nasze życie ma wynikać ze Słowa. Sługa Słowa to jednocześnie jego odbiorca i świadek. „Żeby ludziom głosić kazania, żeby zbawiać ich „przez głupstwo głoszenia kerygmatu”, trzeba nad tym Słowem rozmyślać, zrobić dla niego mieszkanie w swoim sercu i w swojej duszy, a potem głosić Słowo.”

KAZANIA DIAKONÓW – w parafiach, które pomagają Ośrodkowi poprzez zbiórkę płodów rolnych i produktów suchych dla utrzymania ośrodkowej kuchni:

Rok 2018

15 lipca – par. pw. NSPJ w Kochcicach – dk. Wojciech Kiełkowski z par. pw. Św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach

22 lipca – par. pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach – dk. Michał Picz z par. pw. Św. Anny w Bytomiu

29 lipca – par. pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Rusinowicach – dk. Wojciech Kiełkowski z par. pw. Św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach

05 sierpnia – par. pw. św. Wawrzyńca w Kochanowicach – dk. Mateusz Mandalka z par. pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach (diec. opolska)

12 sierpnia – par. pw. Matki Boskiej Matki Kościoła w Lisowie – dk. Mateusz Mandalka z par. pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach (diec. opolska)

19 sierpnia – par. pw. św. Józefa w Sadowie – dk. Kacper Józefczyk z par. pw. św. Michała Archanioła w Prudniku (diec. opolska)

26 sierpnia – par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy – dk. Michał Cieśliński z par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

02 września – par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jawornicy – dk. Michał Chmiel z par. pw. św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze

09 września – par. pw. św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich – dk. . Michał Cieśliński z par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

16 września – par. pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie – dk. Marek Ludwig z par. pw. Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie

23 września – par. pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy Śląskiej – dk. Mariusz Setlak z par. pw. św. Anny w Gliwicach-Łabędach

Zakończenie turnusu 399

Dar serca dzieci pierwszokomunijnych

W Białym Tygodniu dzieci złożyły dar serca słodycze – bombonierki- (z par. pw. Parafia Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach – Opatowicach, pw. św. Marcina w Tarnowskich Górach – Starych Tarnowicach, pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Rusinowicach) przekazały dzieciom z naszego Ośrodka. W imieniu dzieci przebywających w naszym Ośrodku dary odebrał dyrektor placówki ks. Kazimierz Tomasiak.

Malowanie recepcji i pomieszczeń biurowych.

Msza św. urodzinowa naszych pracowników

Msza św. urodzinowa naszych pracowników, którzy obchodzili urodziny w maju. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Maciej Węglarz.

Nabożeństwa majowe.

Pensjonariusze przybywający do Ośrodka w Rusinowicach, przeżywają swoiste „rekolekcje” i „rehabilitację serca”, poprzez wzajemne, bezinteresowne świadczenie sobie miłości i dobroci, zainteresowanie i otwarcie na drugiego człowieka i jego potrzeby, bezwarunkową akceptację niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie konkretnej pomocy. Taka postawa staje się czymś oczywistym nie tylko dla pracowników Ośrodka, ale dla każdego podopiecznego, a wszelkie wysiłki budowania jednej „ośrodkowej rodziny” podczas okolicznościowych spotkań integracyjnych w tym Mszy św., nabożeństw, adoracji Najświętszego Sakramentu, katechez, przynoszą oczekiwane rezultaty.

Ducha mamy sportowego…

Program XVIII Powiatowej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej dnia 9 czerwca 2018 r. sobota w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.