Droga Krzyżowa – modlitwa o powstrzymanie epidemii koronawirusa oraz ochronę naszych rodzin i Ośrodka przed jego skutkami – przygotowana przez Turnusu 427 cz.1

Prośba o wsparcie działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach

KALENDARIUM – LUTY 2020

1 luty – Koncert Roberta Mateuszuka
2 luty – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Franciszek Balion
2 luty – Koncert kolędowy Bogusława Uliczki oraz Scholii z Kalet Miotka
3 luty – Fundacja Dr Clown – uśmiech leczy!
5 luty – Bal Karnawałowy w oprawie muzycznej DJ Roberta Dziury
6 luty – 425 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)
7 luty – Pożegnanie kl. Krzysztofa Bawełkiewicza – podziękowanie za 6 turnusów praktyki w naszym Ośrodku
7 luty – Spotkanie dzieci z Policjantami
9 luty – Kazanie na Mszy św. wygłosił o. Boguchwał Orczyk OFM z Lublińca
10 luty – Zakończenie Turnusu 425

Turnus 426

10 luty -Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 426 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak
11 luty – XXVIII Światowy Dzień Chorego w Turnusie 426 (Udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz Błogosławieństwa Lourdzkiego)
12 luty – Teatr O Teatr z Krakowa
13 luty – Dyskoteka walentynkowa
14 luty – Spotkanie z przyrodą – Czesław Tyrol
15 luty – Wolontariat z Lisowa (uczestniczy w zajęciach terapeutycznych)
16 luty – Ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak, ks. prał. Franciszek Balion i ks. Alojzy Drozd uczestniczą w uroczystej Mszy św. w gliwickiej katedrze z okazji 85 rocz. urodzin ks. bpa seniora Jana Wieczorka
17 luty – Festiwal Wierszem i Muzyka Malowany
18 luty – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Piotr Hankus)
20 luty – Odwiedził Ośrodek kl. Patryk Kontny
20 luty -W dzień 100 rocz. śmierci św. Hiacynty Marto – Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Rodzin oraz okazja do Spowiedzi Świętej
20 luty – Uczczenie relikwii św. Dzieci Fatimskich
21 luty – Teatr Sztuka z Krakowa
21 luty – Fundacja Dr Clown – uśmiech leczy!
22 luty – Koncert Roberta Mateuszuka
23 luty – Ks. bp Senior Jan Wieczorek – Bierzmowanie (Małgorzata Musik)
23 luty – Na zaproszenie bpa Seniora Jana Wieczorka przybyły Dziewice Konsekrowane z diecezji gliwickiej, uczestniczyły we Mszy św. i zapoznały się z charyzmatem Ośrodka
24 luty – Spotkanie dzieci z Policjantami
24 luty – Bal Karnawałowy w oprawie muzycznej DJ Roberta Dziury
25 luty – Uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
26 luty – Wprowadzenie do Wielkiego Postu dla Turnusu 426 – ks. prof. Zdzisław Kupisiński SVD
26 luty -Uczczenie relikwii św. Gabriela Possenti, pasjonisty
27 luty – 426 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)

Wesprzyj Ośrodek w Rusinowicach

Planowane terminy turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Rusinowicach w 2020 roku

I. 02.01.-20.01.
II. 20.01-10.02.
III. 10.02.-02.03.
IV. 02.03.-23.03.
V. 23.03.-11.04.
VI. 14.04.-04.05.
VII. 04.05.-25.05.
VIII. 25.05.-15.06.
IX. 15.06.-06.07.
X. 06.07.-27.07.
XI. 27.07.-17.08.
XII. 17.08.-07.09.
XIII. 07.09.-28.09.
XVI. 28.09.-19.10.
XV. 19.10.-09.11.
XVI. 09.11.-30.11.
XVII. 30.11.-23.12.

Wigilia Ośrodkowa 2019

Życzenia Świąteczne

Dzień Skupienia dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem z dekanatu Sadów

UWAGA! KOMUNIKAT!

1. Opis sytuacji:
W nocy z 12/13 listopada 2019r. w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach doszło do kradzieży z włamaniem w części gospodarczo-administracyjnej budynku. Sprawca bądź sprawcy sforsowali zabezpieczenia i dokonali kradzieży gotówki w kwocie ok. 20 000 zł. Nie ujawniono naruszenia sprzętu i systemu komputerowego. Doszło natomiast do sforsowania zabezpieczeń metalowych szaf, w których przechowywane są dokumenty, w także dokumentacja medyczna pacjentów. W związku z powyższym informujemy o wysokim ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, poprzez dostęp do nich osób nieupoważnionych, których konsekwencją może być nieuprawnione udostępnienie danych osobowych.

2. Możliwe konsekwencje dla Pani/a, których dane osobowe zostały naruszone:
• uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz do ich danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;
• uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie kredytu lub pożyczki w łatwy i szybki sposób, np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
• korzystanie z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np. do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego. Uniemożliwiłoby to właściwym osobom skorzystanie
z przysługującego im prawa;
• wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, których dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa;
• zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych;
• zawarcie umowy o świadczenie usług, np. telewizji kablowej, telefonu, internetu, a następnie zaprzestanie opłacania rachunków i spowodowanie dla osoby, której dane dotyczą, negatywnych konsekwencji w postaci zadłużenia;
• przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, bez uprzedniego uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
• wykorzystanie danych osobowych osób, których dane dotyczą do wyłudzenia środków finansowych od najbliższej rodziny tzw. metoda „na wnuczka”;
• naruszenie dobrego imienia osób, których dane dotyczą.

1. Działania przez nas podjęte:

a) montaż instalacji alarmowej.
b) wdrożenie monitoringu wizyjnego.

1. Co w tej sytuacji może zrobić osoba, której dane osobowe zostały naruszone:

• istnieje możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej. Niektóre systemy informacji kredytowej umożliwiają uruchomienie cyklicznych alertów wybranym kanałem komunikacji (np. sms, e-mail) informujących o zapytaniach o historię kredytową kierowanych przez podmioty finansowe;
• zgłosić fakt naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”;
• zachować ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu w szczególności zachowania zasady ograniczonego zaufania w przypadku otrzymania wiadomości e-mail, SMS/MMS od nieznanych nadawców
• zachować ostrożność w kontaktach dzieci oraz członków najbliższej rodziny z nieznajomymi osobami w mediach społecznościowych, na forach internetowych;

Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych – mgr Agata Kocyba pod nr tel. 34 357 05 23 lub e-mailowo: agatakocybaodo@interia.pl

Zbiórka na budowę nowego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych