KALENDARIUM – LISTOPAD 2019

1 listopad – Uroczystość Wszystkich Świętych – nabożeństwo na cmentarzu
2 listopad – Dzień Zaduszny
3 listopad – Mszy św. przewodniczy i Słowo Boże głosi ks. prał. Franciszek Balion
5 listopad – Święto Drzewa organizowane przez Nadleśnictwo Koszęcin; posadzenie
6 listopad – Spotkanie z Łukaszem Kopciem z Fundacji Nie Opłaca Się Ale Warto, prezentacja ,,ZŁOMKA”
6 listopad – Ks. bp Andrzej Iwanecki
7 listopad – 421 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)
12 listopad – Zakończenie turnusu 421

Turnus 422

12 listopad -Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 422 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak
13 listopad – Kradzież w Ośrodku
14 listopad – 205 rocznica urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego
14 listopad – Nabożeństwo ku czci bł. Edmunda Bojanowskiego, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź Święta
14 listopad – Teatr Skrzat z Krakowa
16 listopad -Ks. bp Senior Jan Wieczorek
17 listopad – Mszy św. przewodniczy i Słowo Boże głosi ks. prał. Franciszek Balion
18-21 listopad – Ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak na rekolekcjach kapłańskich w Gródku nad Dunajcem
19 listopad – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Beata Danielska)
19 listopad – Wieczór piosenki religijnej
22 listopad – Pierwsza Spowiedź Święta (Krzysztof Czornik i Szymon Kilka)
22 listopad – Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla Wszechświata, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź Święta
23 listopad – Odwiedziła nas grupa z par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (Zespół Caritas, ministranci, schola i Dzieci Maryi) z ks. Robertem Maszczykiem
24 listopad – I Komunia Święta (Krzysztof Czornik i Szymon Kilka)
26 listopad – Odwiedziła nas grupa z par. pw. św. Bartłomieja w Gliwicach (Dzieci pierwszokomunijne) z ks. Mariuszem Babulą
28 listopad – 422 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)

Dzień Skupienia dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem z dekanatu Sadów

UWAGA! KOMUNIKAT!

1. Opis sytuacji:
W nocy z 12/13 listopada 2019r. w Ośrodku Rehabilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach doszło do kradzieży z włamaniem w części gospodarczo-administracyjnej budynku. Sprawca bądź sprawcy sforsowali zabezpieczenia i dokonali kradzieży gotówki w kwocie ok. 20 000 zł. Nie ujawniono naruszenia sprzętu i systemu komputerowego. Doszło natomiast do sforsowania zabezpieczeń metalowych szaf, w których przechowywane są dokumenty, w także dokumentacja medyczna pacjentów. W związku z powyższym informujemy o wysokim ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, poprzez dostęp do nich osób nieupoważnionych, których konsekwencją może być nieuprawnione udostępnienie danych osobowych.

2. Możliwe konsekwencje dla Pani/a, których dane osobowe zostały naruszone:
• uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz do ich danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;
• uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie kredytu lub pożyczki w łatwy i szybki sposób, np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
• korzystanie z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np. do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego. Uniemożliwiłoby to właściwym osobom skorzystanie
z przysługującego im prawa;
• wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osób, których dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania im odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa;
• zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych;
• zawarcie umowy o świadczenie usług, np. telewizji kablowej, telefonu, internetu, a następnie zaprzestanie opłacania rachunków i spowodowanie dla osoby, której dane dotyczą, negatywnych konsekwencji w postaci zadłużenia;
• przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, bez uprzedniego uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
• wykorzystanie danych osobowych osób, których dane dotyczą do wyłudzenia środków finansowych od najbliższej rodziny tzw. metoda „na wnuczka”;
• naruszenie dobrego imienia osób, których dane dotyczą.

1. Działania przez nas podjęte:

a) montaż instalacji alarmowej.
b) wdrożenie monitoringu wizyjnego.

1. Co w tej sytuacji może zrobić osoba, której dane osobowe zostały naruszone:

• istnieje możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej. Niektóre systemy informacji kredytowej umożliwiają uruchomienie cyklicznych alertów wybranym kanałem komunikacji (np. sms, e-mail) informujących o zapytaniach o historię kredytową kierowanych przez podmioty finansowe;
• zgłosić fakt naruszenia danych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”;
• zachować ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu w szczególności zachowania zasady ograniczonego zaufania w przypadku otrzymania wiadomości e-mail, SMS/MMS od nieznanych nadawców
• zachować ostrożność w kontaktach dzieci oraz członków najbliższej rodziny z nieznajomymi osobami w mediach społecznościowych, na forach internetowych;

Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych – mgr Agata Kocyba pod nr tel. 34 357 05 23 lub e-mailowo: agatakocybaodo@interia.pl

KALENDARIUM – PAŹDZIERNIK 2019

Turnus 420

30 wrzesień – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 420 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak
30 wrzesień – Rozpoczyna praktykę w naszym Ośrodku kleryk Krzysztof Bawełkiewicz z par. pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie w diec. opolskiej
30 wrzesień-21 październik – Na turnusie obecny ks. Krystian Mrówka, kapłan pochodzący z par. pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Adamowicach w archidiecezji katowickiej
02 październik – Mszy św. przewodniczy i Słowo Boże głosi ks. prał. Franciszek Balion – odwiedzają Ośrodek koleżanki i koledzy z rocznika ks. Prałata z Chełmu Śląskiego
04 październik – Imieniny ks. prał. Franciszka Baliona i ks. prob. Franciszka Koeniga
05 październik – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Krystian Mrówka
06 październik – Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Alojzy Drozd
07 październik – Ks. bp Senior Jan Wieczorek
08 październik – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Piotr Hankus)
10 październik – Odwiedziła nas Grupa Seniorów z par. pw. św. Jacka w Gliwicach Sośnicy z ks. Adrianem Pietrzykiem
13 październik – Mszy św. przewodniczy i Słowo Boże głosi ks. prał. Franciszek Balion
13 październik – Różaniec Fatimski w kościele parafialnym oraz koncert Pawła Pastuszaka w ramach obchodzonego XIX Dnia Papieskiego pt. ,,Wstańcie, chodźmy!
14 październik – Festiwal Młodych Talentów
15 październik – Spotkanie dzieci z Policjantami
17 październik – 420 Pielgrzymka Ośrodka na Jasną Górę (ks. prał. Franciszek Balion)
21 październik – Zakończenie turnusu 420

Turnus 421

21 październik – Msza św. na rozpoczęcie Turnusu 421 i spotkanie organizacyjne – ks. Dyrektor Kazimierz Tomasiak
23 październik – Teatr Skrzat z Krakowa
23 październik – 25-lecie od przybycia pierwszych Sióstr Służebniczek do Rusinowic
25 październik – Iluzjonista Andrzej z Ostrowa Wielkopolskiego
26 październik – Recital Pawła Pastuszaka
27 październik – Ks. bp Senior Jan Wieczorek
28 październik – Przybywa do wspólnoty klasztornej s.M. Adela Kopoczek AM
29 październik – Zajęcia warsztatowe z artystkami Zespołu Śląsk (Aleksandra Żaczkova i Piotr Hankus)
29 październik – Odwiedzili nas uczniowie z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich – Szkolne Koło Wolontariatu
30 październik – Festiwal Młodych Talentów
31 październik – Wieczór Świętych w kościele parafialnym

Zbiórka na budowę nowego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

Zbiórka płodów rolnych na rzecz Ośrodka w Rusinowicach

Skrzydła św. Rafała Archanioła 2019

I Kategoria

Osobowość

Ks. bp Senior Jan Wieczorek

II Kategoria

Przyjaciel Ośrodka

Siostry Służebniczki NMP Niepokalanej w Rusinowicach
Parafia pw. św. Jakuba Starszego w Lubszy Śląskiej
Zespół Pieśni i Tańca ,,Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

III Kategoria

Nagroda Dyrektora dla Pracownika Ośrodka

Roman Rachwalski – elektryk
Jolanta Hampel – pielęgniarka oddziałowa
Barbara Graczyk – statystyk medyczny
Ewa Fabian – księgowa-kasjer
Iwona Wysocka-Pawelczyk – pielęgniarka
Katarzyna Siek – pielęgniarka
Izabela Baron – salowa
Gabriela Drynda – krawcowa-praczka
Ewa Gliwka – salowa
Katarzyna Hadrosek – pielęgniarka
Agnieszka Kurzac – salowa
Danuta Pietrek – praczka
Sabina Sowa – praczka
Maria Szulc – kucharz
Grażyna Zazgórnik – recepcjonistka
Irena Kandzia – kucharz
Olga Wójtowicz – pielęgniarka
Ewa Cieślik – pielęgniarka

Poświęcenie odnowionej jadalni

Po Eucharystii bp Jan Kopiec poświęcił odnowioną jadalnię dedykowaną bł. Edmundowi Bojanowskiemu, założycielowi zgromadzenia sióstr służebniczek, które od początku działalności ośrodka jest tu obecne.

Jubileusz 25-lecia naszego Ośrodka

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii z okazji 25-lecia Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. W homilii podkreślał, że rehabilitacja musi się odbywać w duchu miłości i służby.

Odpust ku czci Św. Rafała Archanioła